Cele Fundacji

Fundacja Rozwoju Bombonierka została założona w dniu 11 lutego 2016 w celu:

  • wzmacniania tolerancji społecznej, poprawy współpracy międzyludzkiej i międzypokoleniowej oraz wyrównywania szans grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • wzmacniania więzi w rodzinie i społeczności lokalnej;
  • zwiększania poziomu wykorzystania potencjału, talentów i możliwości jednostek oraz grup społecznych dla dobra wspólnego.

Prezes Fundacji:
Katarzyna Cioch

Wiceprezes Fundacji:
Tomasz Cioch

Działania Fundacji

  • Realizujemy głównie projekty polegające na tworzeniu gier planszowych, których celem jest rozwój miękkich kompetencji i nauka współpracy w zespole.
  • Współpracujemy z wydawcą gier planszowych Rebel S.C., Uniwersytetem Gdańskim oraz szkołami.
  • Organizujemy zajęcia warsztatowe z tworzenia gier planszowych oraz planszówkowe spotkania rodzinne.