Partnerzy

Współpracujemy przy projektach edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie gier planszowych jako formy spędzania czasu wolnego i rozwoju. Promujemy współpracę zespołową.
Korzystając z doświadczeń i wiedzy pracowników REBEL, prowadzimy szkolenia i warsztaty z tworzenia gier planszowych. Uczestniczymy w wydarzeniach REBELatorium – Laboratorium Gier

Współpracujemy z uczelnią realizując projekty, których celem jest rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych. Za nami wspólne testowanie innowacji społecznej „WyGRAJ siebie!” – zdobywanie przez studentów doświadczeń we współpracy i komunikacji w grupie poprzez zespołowe tworzenie edukacyjnych gier planszowych.  

Współpracujemy ze szkołą, wspierając rozwój i edukację dzieci. Dbamy wspólnie o integrację kadry, rodziców i uczniów. Organizujemy spotkania integracyjne i lekcje z grami planszowymi. Tworzymy wraz z nauczycielami pomoce edukacyjne urozmaicające lekcje i angażujące uczniów.

Współpracujemy z uczelnią realizując projekty, których celem jest rozwój studentów i umożliwienie im zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie edukacji formalnej. Studenci kierunku ….. i pracownicy naukowi pomagają nam przy tworzeniu kwestionariuszy ankiet, analizie danych, sporządzaniu raportów. Rozwiązują rzeczywiste problemy ucząc się jednocześnie pracowania na rzeczywistych danych i zbierania wymagań biznesowych.