Działaj matematycznie

Inicjatywa, której uczestnicy zaplanowali i zrealizowali przedsięwzięcia, polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i przetestowaniu prototypów własnych gier planszowych. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zarządzania projektami i warsztatach tworzenia gier planszowych.