„Czy wypada rzucać tortem?” – odpowiedzi do podróży

Scenariusz 1 „Smutnowesoły”

Podróż 1 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 2 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 3 – Zobacz odpowiedzi

Scenariusz 2 „Kto zamawiał robaki?”

Podróż 1 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 2 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 3 – Zobacz odpowiedzi

Scenariusz 3 „Twarze i witraże”

Podróż 1 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 2 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 3 – Zobacz odpowiedzi

Scenariusz 4 „Otwórz wszystkie oczy”

Podróż 1 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 2 – Zobacz odpowiedzi

Podróż 3 – Zobacz odpowiedzi