Cele Fundacji

Fundacja Rozwoju Bombonierka działa od 2016 roku w celu:

  • wzmacniania tolerancji społecznej, poprawy współpracy międzyludzkiej i międzypokoleniowej oraz wyrównywania szans grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • wzmacniania więzi w rodzinie i społeczności lokalnej;
  • zwiększania poziomu wykorzystania potencjału, talentów i możliwości jednostek oraz grup społecznych dla dobra wspólnego.

Działania Fundacji

  • Realizujemy głównie projekty polegające na tworzeniu gier planszowych, których celem jest rozwój miękkich kompetencji i nauka współpracy w zespole.
  • Współpracujemy z wydawcą gier planszowych Rebel S.C., Uniwersytetem Gdańskim oraz szkołami.
  • Organizujemy zajęcia warsztatowe z tworzenia gier planszowych oraz planszówkowe spotkania rodzinne.

Katarzyna Cioch
Prezes Fundacji

Inicjatorka i miłośniczka robienia fajnych rzeczy z ludźmi, którym się chce. Współautorka gier: Partytura, Gutenberg, AI Space Puzzle. Członkini trójmiejskiej grupy testerskiej Portotypy. Trenerka i edukatorka. Liderka projektów i innowacji społecznych.

 

Krzysztof Głośnicki
Wiceprezes Fundacji

Nałogowy twórca i poszukiwacz zachwytu. Projektant i developer gier planszowych, trener warsztatów. Autor gier: Elekt, ZONA, Kurzołaki. Zafascynowany grami fabularnymi wieloletni mistrz gry, obecnie redaktor naczelny drugiej edycji systemu Klanarchia. Pomocnik na Farmie Motyli.