Partnerzy

Wydawnictwo gier planszowych REBEL

Współpracujemy przy projektach edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie gier planszowych jako formy spędzania czasu wolnego i rozwoju. Promujemy współpracę zespołową. Korzystając z doświadczeń i wiedzy pracowników REBEL, prowadzimy szkolenia i warsztaty z tworzenia gier planszowych. Uczestniczymy w wydarzeniach pod marką Laboratorium Gier.

Portotypy – grupa testerska

Współpracujemy z grupą testerską gier planszowych Portotypy spotykającą się regularnie w Gdańsku, zrzeszajacą niezależnych autorów, wydawców i testerów z zamiłowania. Zapraszamy na spotkania w każdy czwartek – wiecej informacji znajdziecie na naszym fanpage. Wspólnie organizujemy warsztaty z projektowania i wydawania swoich własnych gier („Ogranij się”,  „Game Storm”). 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2017-2022)

Współpracujemy z uczelnią realizując projekty, których celem jest rozwój studentów i umożliwienie im zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie edukacji formalnej. Studenci kierunku i pracownicy naukowi pomagają nam przy tworzeniu kwestionariuszy ankiet, analizie danych, sporządzaniu raportów. Rozwiązują rzeczywiste problemy, ucząc się jednocześnie pracowania na rzeczywistych danych i zbierania wymagań biznesowych.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2017-2022)

Współpracowaliśmy z uczelnią realizując projekty, których celem był rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych. Za nami wspólne testowanie innowacji społecznej „WyGRAJ siebie!” – zdobywanie przez studentów doświadczeń we współpracy i komunikacji w grupie poprzez zespołowe tworzenie edukacyjnych gier planszowych.

Grupy testerskie Pamper i Fatamorgana, Thinking Zone oraz Szkoła Podstawowa w Kosakowie

Partnerzy w projekcie gry „Czy wypada rzucać tortem?” powstałej w ramach testowania innowacji społecznej „Gra w spektrum” w Inkubatorze Pomysłów. Do gry dołączono scenariusz lekcji i materiały edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień ze spektrum autyzmu.

Współpracujemy także ze szkołami (jak np. Szkoła nr 26 w Gdyni), wspierając rozwój i edukację dzieci. Dbamy wspólnie o integrację kadry, rodziców i uczniów. Organizujemy spotkania integracyjne i lekcje z grami planszowymi. Tworzymy wraz z nauczycielami pomoce edukacyjne urozmaicające lekcje i angażujące uczniów.